VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2013 pro architekturu a stavitelství

Přihlášku do 6. ročníku soutěže VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2013 pro architekturu a stavitelství lze vypnit on-line na adrese www.vyrobek-technolgie.cz

Termín ukončení přijímaní přihlášek je 30.11.2013

Kontatkní informace: Ing. Jana Kadlecová, tajemnice soutěže.
e-mail: kadlecova@abf-nadace.cz, tel: 224 229 617
(09.07.2013)

Stavba roku 2013

Přihlaste svou stavbu do celostátní soutěže Stavba roku 2013 nebo do regionální soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2013!!! Přihláškovou dokumentaci naleznete na www.stavbaroku.cz

Uzávěrka přihlášek celostátní soutěže Stavba roku 2013 je 31. 5. 2013
Uzávěrka přihlášek regionální soutěže Stavba roku Středočeského kraje je 1. 7. 2013

Těšíme se na vaši účast v soutěžích.

Kontaktní informace v souteži Stavba roku Středočeského kraje:
Pavla Klocová, 224 229 617, klocova@abf-nadace.cz

Kontaktní informace v celostátní soutěži Stavba roku:
Daniela Pavlíčková, 224 225 001, pavlickova@abf-nadace.cz


(15.04.2013)

Stavba roku středočeského kraje 2013

28. 2. 2013 byl vyhlášen druhý ročník soutěže Stavba roku středočekého kraje, uzávěrka přihlášek je 1.7.2013. Více informací na www.stavbaroku.cz
(05.04.2013)

Zvyšování kvality a konkurenceschopnosti stavebních řemesel v Praze.

Tento projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA), který je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů, zejména vzdělávání a sociální integraci. Administraci tohoto programu zajišťuje oddělení ESF odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy.
Cílem projektu je zajišťovat pro pražskou výstavbu dostatek odborně připravených a vycvičených řemeslníků na realizaci programu energeticky úsporných a pasivních domů. Pro tento projekt jsou vybíráni adepti bydlící v Praze nebo vykonávající většinu své pracovní činnosti na území Prahy.
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
loga_eu_oppa


(22.04.2010)

Stavba roku 2009

Uzávěrka přihlášek do soutěže Stavba roku 2009 je1.6.2009. Soutěžní podmínky a přihláška ke stažení nawww.stavbaroku.cz


(17.04.2009)

Pražské vzdělávací a konzultační centrum autorizovaných inspektorů a koordinátorů BOZP při České stavební akademii

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA), který je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů, zejména vzdělávání a sociální integraci. Administraci tohoto programu zajišťuje oddělení ESF odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy.
Cílem projektu je realizace teoretické přípravy k výkonu profese autorizovaného inspektora a koordinátora BOZP formou vícedenních kurzů a seminářů v rámci celoživotního vzdělávání. Podrobné informace k jednotlivým akcím a podmínkám účasti naleznete na http://www.stavebniakademie.cz/courseInfo.do?Dispatch=ShowList 


EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
 loga_eu_oppa


(23.12.2008)

Nová soutěž STAVEBNÍ VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2008

Cesta kvality pro české stavebnictví

 

Česká stavební akademie Praha vyhlašuje v roce 2008 pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí 1. ročník veřejné soutěže o stavební výrobek a technologii roku, jejímž posláním je především podpora a urychlení uvádění nových výrobků a technologií z výzkumu a vývoje do výroby a jejich využití v realizaci staveb. Soutěž přispěje ke zvyšování znalostí o kvalitě a způsobu využití špičkových a inovovaných výrobků a technologií a významně tak ovlivní výsledky stavitelského umění. Přihlašovatelem může být výrobce, dovozce nebo prodejce, pracoviště výzkumu a vývoje nebo realizátor stavby (investor, projektant, dodavatel) či její uživatel. Na vyhlášení soutěže se podílejí:

ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Asociace inovačního podnikání ČR
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Design Cabinet CZ
Hospodářská komora ČR
Sdružení pro výstavbu silnic Praha
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Svaz zkušeben pro výstavbu

Soutěžní podmínky
Přihláška do soutěže
Informace o programu a soutěži výrobek-technologie


(14.10.2008)

Nové knihy v knihkupectví

Jediné specializované knihkupectví na architekturu, stavitelství a design v centru Prahy se opět rozrostlo.  Nyní si u nás můžete vybírat z více jak 460 titulů od 15 nakladatelství.

Najdete nás v Nadaci ABF, Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1


(26.09.2008)

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2008

Stavba roku 2008

Dne 10. 9. 2008 od 18,30 hod. bude v Domě ABF na Václavském náměstí vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku a ceny vypisovatelů.
Od 10.9 2008 do 20.10. 2008 hlasujete o Cenu veřejnosti na www.stavbaroku.cz.


(10.09.2008)

Připravujeme cyklus seminářů s právní tematikou:

- Stavební zákon, zkušenosti, příprava novely
- Dotčené ogány státní správy
- Dokumentace staveb a dokumentace pro územní rozhodování
- Zkušenosti a příprava novely zákona o veřejných zakázkách
- EIA
- Předpisy o výstavbě na území Hl. m. Prahy
- Kokurzní zákon
- Všeobecné obchodní podmínky
- FIDIC
- Povolování a provádění vodních děl dle vodního zákona
- Ochrana kulturního dědictví
- Nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavební činností


(10.09.2008)

O titul Stavba roku 2008 soutěží 61 staveb

Do 16. ročníku soutěže Stavba roku bylo přihlášeno 61 soutěžních projektů. Porota vybrala do 2. kola soutěže projekty, které navštíví během měsíce července přímo na místě. Po důkladné prohlídce staveb vybere 15 nominací, které budou dále soutěžit o tituly Stavba roku.
Dne 10. září 2008 na „Nominačním večeru“ v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí, bude vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku a ceny vypisovatelů (Cena MPO, Cena SPS ČR, Cena časopisu Stavitel společnosti Economia, Cena Nadace ABF, Cena poroty).
Odstartuje též hlasování veřejnosti prostřednictvím tisku a internetu na www.stavbaroku.cz
Dne 16. října 2008 bude vyhlášeno 5 Staveb roku bez rozlišení pořadí. Též budou vyhlášeny zvláštní ceny (Cena Předsedy Senátu Parlamentu České republiky, Cena primátora hlavního města Prahy, Cena ředitele Státního fondu rozvoje bydlení, Cena za dopravní infrastrukturu, Cena veřejnosti).

Složení poroty soutěže Stavba roku 2008:


Předsedkyně poroty: Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.

Členové poroty:
Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.
Ing. Lubomír Obr
Ing. Miloslav Mašek, CSc.
Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
Ing. Ladislav Vaněk
Doc. Ing. František Kulhánek


(25.07.2008)

Server je ve výstavbě

Server je ve výstavbě:

V současné době jsou převáděny stránky ze sreveru ABF na samostatý server Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství


(10.06.2008)